Formålet med SeniorBallet/MotionsBallet

MotionsBallet/SeniorBallet er træning, der er tilpasset voksne motionister. Formålet er at forbedre udøverens kropsbevidsthed og muskelkontrol med baggrund i en gennemprøvet træningsmetode. Træningen bliver dermed et middel til øget sundhed og velbefindende.

Ballet som kunstart, derimod, er kun for de få udøvere med særlige anlæg. Her er formålet dans som scenekunst for et publikum. Træningen er et middel til at underholde et publikum, ikke primært et middel til gavn for udøverens egen sundhed.

Klassisk ballet - historisk baggrund
Klassisk ballet er en meget stiliseret (kunstig) form for dans, der oprinder fra Italien og fik sit gennembrud ved det franske hof i 1600-tallet, hvor man dansede baldanse såsom menuet og kvadrille-danse. De kunstfærdige trin blev efterhånden så komplicerede at udføre, at Kong Ludvig 14. (Solkongen) ansatte de bedste dansere til kun at beskæftige sig med at videreudvikle denne nye form for kunstfærdig dans. Hermed var den professionelle dans opstået. Selskabsdans fortsatte med at være en dans for alle ved hoffet, mens den nye dans, ballet, kun blev udført af hoffets balletdansere. Herfra blev trin og træningsmetode videreudviklet til den klassiske form for ballet, vi kender i dag.

Den klassiske ballets træningsmetode er således baseret på mere end 350 års erfaring og metodeudvikling og har i dag opnået en verdensomspændende konsensus: Den klassiske ballets træningsmetode er ens over hele verden, med få stilistiske variationer. Den danner grund-lag for al (skøn)dans, hvorfor alle professionelle dansere (moderne dansere, showdansere med flere) modtager undervisning i klassisk ballet under deres uddannelse. Og som alle klassiske skoler favner ballet alle niveauer fra helt uøvet til den største scenekunst.

Her finder du flere oplysninger:

Hvad er SBF-træning?

Hvorfor er SeniorBallet/MotionsBallet god træning?

Se de 7 forskellige træningskoncepter - klik her:

MotionsBallet

SeniorBallet

Charlottes baggrund

Hvad er forskellen på MotionsBallet og SeniorBallet? Se her: Hvem kan deltage?

Du kan finde yderligere oplysninger om selve undervisningen her: Undervisning

Retur til INFO